Kategoriserad | Tankar och funderingar

Marginaler

Jag hörde ett samtal på TV, vet inte vem som pratade just för tillfället. Det jag snappade upp var pratet om att vi har inga marginaler idag inom sjukvården för att bemöta den krissituation som vi har idag. Idag förstår vi verkligen hur mycket som vården har minskat på sina marginaler under en längre tid. […]

Continue Reading...